SZYBKI KONTAKT

 • ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
 • tel.: +48 22 463 47 70
 • Fax.: +48 22 460 08 02
 • e-mail: kigor.sawicki
Siedziba Kancelarii Patentowej
mieści się w centrum Warszawy


Mapa dojazdu

Witam serdecznie,

Nazywam się Igor Sawicki, jestem właścicielem obecnej na rynku od 2002 roku Kancelarii Patentowej, która specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu:

 • prawa własności przemysłowej (w tym: patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe, postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz Europejskim Urzędem Patentowym);
 • prawa autorskiego;
 • przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Moje uprawnienia do reprezentowania Państwa w zakresie powyższych zagadnień to:

 • wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP nr 2755 (1990 r.);
 • wpis na listę profesjonalnych reprezentantów przed Europejskim Urzędem Patentowym EPO w Monachium nr 140670 (2004 r.);
 • wpis na listę profesjonalnych reprezentantów przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante nr 27953 (2004 r.);
 • ukończone studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej oraz stopień dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania;
 • członkostwo w samorządzie zawodowym - Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz European Patent Institute;
 • języki obce: angielski, rosyjski.


Zespół Kancelarii tworzy również dr Magdalena Domoń, której  uprawnienia do reprezentowania Państwa w zakresie powyższych zagadnień, to:

 • wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP nr 3455  (2016 r.);
 • wpis na listę profesjonalnych reprezentantów przed Europejskim Urzędem Patentowym EPO w Monachium nr 9284510 (2019 r.);
 • wpis na listę profesjonalnych reprezentantów przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante nr 80692 (2017 r.);
 • ukończone studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii i Nauk o żywności Politechniki Łódzkiej [specjalność biotechnologia molekularna i biochemia techniczna] oraz ukończone międzynarodowe studia doktoranckie na Uniwersytecie Lyon 1 oraz w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, stypendium Rządu Francuskiego;
 • doświadczenie techniczne zdobyte w Polsce oraz w jednostkach naukowych we Francji, Wielkiej Brytanii, w USA oraz poparte przez uczestnictwo w projektach badawczych, konferencjach międzynarodowych oraz publikacjach naukowych;
 • członkostwo w samorządzie zawodowym - Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, oraz European Patent Institute;
 • języki obce: francuski, angielski.


Kancelaria Patentowa mieści się w jednej siedzibie z Kancelarią Prawniczą Piotr Korolko (www.korolko.pl), dzięki czemu nasz zespół może zapewnić pełną obsługę prawną z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym prowadzenia wszelkich spraw spornych w stosunku do osób trzecich przed sądami powszechnymi, Urzędem Patentowym RP oraz EPO i EUIPO, a także innych zleconych postępowań i porad prawnych.

 

ZAPRASZAM SERDECZNIE

SZYBKI KONTAKT

 • ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
 • tel.: +48 22 463 47 70
 • Fax.: +48 22 460 08 02
 • e-mail: kigor.sawicki
Siedziba Kancelarii Patentowej
mieści się w centrum Warszawy


Mapa dojazdu