SZYBKI KONTAKT

 • ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
 • tel.: +48 22 463 47 70
 • Fax.: +48 22 460 08 02
 • e-mail: kigor.sawicki
Siedziba Kancelarii Patentowej
mieści się w centrum Warszawy


Mapa dojazdu

Oferta

 

 • Naczelną zasadą kancelarii jest zapewnienie kompleksowej usługi naszym klientom w zakresie wszelkich spraw związanych z prawem własności przemysłowej, w tym prowadzenie badań i ekspertyz dotyczących zdolności patentowej i rejestrowej oraz opracowywanie dokumentacji i prowadzenie w imieniu Klienta postępowań związanych ze zgłaszaniem do ochrony w krajowych i zagranicznych urzędach, jak również prowadzenie wszelkich spraw spornych dotyczących patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.
   
 • Dzięki współpracy z wieloma kancelariami zagranicznymi na wszystkich kontynentach zapewniamy kompleksową usługę zarówno w zakresie zgłaszania do ochrony przedmiotów własności przemysłowej, jak również prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem tej ochrony oraz przypadkami jej naruszania przez osoby trzecie.
   
 • Współpracując ściśle z Kancelarią Prawniczą Piotr Korolko zapewniamy kompleksową usługę w zakresie prawa własności intelektualnej oraz zwalczenia nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczących prawa autorskiego, domen internetowych oraz prowadzenia wszelkich spraw spornych i sprzeciwionych w tym zakresie.Wszystkie prowadzone czynności kancelarii są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z  tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.