SZYBKI KONTAKT

 • ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
 • tel.: +48 22 463 47 70
 • Fax.: +48 22 460 08 02
 • e-mail: kigor.sawicki
Siedziba Kancelarii Patentowej
mieści się w centrum Warszawy


Mapa dojazdu

Patenty i wzory użytkowe

W zakresie patentów i wzorów użytkowych oferta Kancelarii obejmuje:

 • prowadzenie badań zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych  (między innymi w zakresie: mechaniki i elektromechaniki, elektroniki, chemii, biochemii oraz biotechnologii);
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie w imieniu Klienta postępowań związanych ze zgłaszaniem do ochrony wynalazków i wzorów użytkowych:
  • w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP  (UPRP)
  • w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
  • w trybie międzynarodowym przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
  • w trybie indywidualnym bezpośrednio w wybranych przez klienta krajach na całym świecie;
 • prowadzenie w imieniu Klienta postępowań spornych związanych z naruszeniem patentów lub praw ochronnych, w tym o unieważnienie bądź wygaszenie patentu lub prawa ochronnego, przed:
  • Urzędem Patentowym RP, krajowymi sądami administracyjnymi  oraz osobami trzecimi;
  • Urzędem Patentowym RP, krajowymi sądami administracyjnymi  oraz osobami trzecimi;
  • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO),
  • przed urzędami patentowymi i sądami w innych krajach;
 • dokonywanie zmian w rejestrach oraz wnoszenie opłat okresowych przed urzędami patentowymi: krajowym i zagranicznymi;
 • wycena wartości patentów i  wzorów użytkowych dla potrzeb obrotu gospodarczego;
 • udzielanie porad oraz opracowywanie ekspertyz dotyczących patentów i wzorów użytkowych.