SZYBKI KONTAKT

 • ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
 • tel.: +48 22 463 47 70
 • Fax.: +48 22 460 08 02
 • e-mail: kigor.sawicki
Siedziba Kancelarii Patentowej
mieści się w centrum Warszawy


Mapa dojazdu

Wzory przemysłowe

W zakresie wzorów przemysłowych oferta Kancelarii obejmuje:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie w imieniu Klienta postępowań związanych ze zgłaszaniem do ochrony wzorów przemysłowych:
  • w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP (UP RP)
  • w trybie wspólnotowym  przed  Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
  • w trybie międzynarodowym przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
  • w trybie indywidualnym bezpośrednio w wybranych przez klienta krajach na całym świecie
 • prowadzenie w imieniu Klienta postępowań spornych związanych z naruszeniem praw z rejestracji na wzory przemysłowe, w tym o unieważnienie bądź wygaszenie prawa z rejestracji, przed:
  • Urzędem Patentowym RP, krajowymi sądami administracyjnymi  oraz osobami trzecimi;
  • Urzędem UE ds. Własnosci Intelektualnej (EUIPO),
  • Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • przed urzędami patentowymi i sądami w innych krajach;
 • dokonywanie zmian w rejestrach oraz odnowienia praw z rejestracji przed urzędami patentowymi: krajowym i zagranicznymi;
 • wycena wartości wzorów przemysłowych dla potrzeb obrotu gospodarczego;
 • udzielanie porad oraz opracowywanie ekspertyz dotyczących  wzorów przemysłowych.