SZYBKI KONTAKT

  • ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
  • tel.: +48 22 463 47 70
  • Fax.: +48 22 460 08 02
  • e-mail: kigor.sawicki
Siedziba Kancelarii Patentowej
mieści się w centrum Warszawy


Mapa dojazdu

Przydatne strony

  • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej UPR: ( zobacz )
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych PIRP: ( zobacz )
  • Europejski Urząd Patentowy EPO: ( zobacz )
  • Urząd UE ds. Własności Intelektualnej EUIPO: ( zobacz )
  • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO: ( zobacz )