SZYBKI KONTAKT

  • ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
  • tel.: +48 22 463 47 70
  • Fax.: +48 22 460 08 02
  • e-mail: kigor.sawicki
Siedziba Kancelarii Patentowej
mieści się w centrum Warszawy


Mapa dojazdu

Specjalne sądy własności intelektualnej od 1 lipca 2020 roku

2020-03-28
Specjalne sądy własności intelektualnej od 1 lipca 2020 roku
Kategoria:   

Od 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego („kpc”) oraz niektórych innych ustaw, w myśl której utworzone zostaną tzw. sądy własności intelektualnej.

Sądom tym, w postaci wydziałów utworzonych w ramach 4 sądów okręgowych: w Warszawie, Gdańsku, Lublinie i Poznaniu oraz 2 sądów apelacyjnych w Warszawie, będą podlegały wszystkie sprawy własności intelektualnej, obejmujące zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamę lub promocję przedsiębiorcy, towarów lub usług czy ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Utworzony zostanie również tzw. „sąd techniczny” w strukturze Sądu Okręgowego w Warszawie, który będzie sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Zgodnie z przyjętą ustawą, z uwagi duży stopień skomplikowania spraw szeroko pojętej własności intelektualnej, w zakresie wszystkich postępowań prowadzonych przed tymi sądami będzie obowiązywał wymóg reprezentowania strony przez profesjonalnego pełnomocnika, jakimi są rzecznicy patentowi, radcy prawni i adwokaci.